Nyheter från Strängbetong | Publicerad: 7 september, 2017

Fittja Gård – kloka lösningar då förenklar renovering idag

Fittja, i norra Botkyrka kommun, är ett av de stora projekten med flerfamiljsbostäder som byggdes inom miljonprogrammet. Byggmästaren Ernst Ehn hade köpt Fittjagårdsområdet med målet att bygga 2200 lägenheter. Han hade med stor framgång byggt främst industrilokaler, gärna med Strängbetong som leverantör. 1971 såg han tiden mogen att använda företagets koncept, en nyutvecklad metod, även för bostadsbyggande, .

Väggelement monteras av Strängbetong. Skyddutrustning ansågs inte lika viktigt vid den tidpunkten.

Det blev, och är kanske ännu, Strängbetongs största åtagande hittills vad gäller bostadsprojekt. Några år tidigare hade licensrätten att tillverka hålbjälklag med en maskin köpts från Kanada. De var linförspända, till skillnad mot Strängbetongs dåvarande metod med trådförspänning. Tack vare däckelementens släta undersidor fungerade de som innertak; det krävdes enbart att de målades.

Den stora volymen lägenheter krävde att Strängbetong rationaliserade produktionen också av väggelementen. Efter noggranna tidsstudier utvecklades en form av löpande-band-princip.

Efter en rasolycka i ett prefabricerat hyreshus i London 1968 var frågan om rasrisk högaktuell i Sverige. Strängbetongs tekniska direktörer Herbert Keller och Karl-Gustav Bernander, var angelägna om att säkra husen mot rasrisk. I princip fanns det vid denna tid inga regler som krävde sådana åtgärder. Duon konstruerade ett system mot rasrisk, vilken användes vid byggnaderna i Fittja. Denna metod, som i stora drag är desamma ännu i dag, blev vägledande i Sverige och kom att användas som en standard i branschen.


När NCC, i samverkan med arkitektbyrån Spridd, nyligen inledde arbetet med att modernisera och hyresgästanpassa lägenheterna, utförs arbetet utan större svårighet och till en begränsad kostnad, vilket uppskattas både av fastighetsbolaget Botkyrkabyggen och hyresgäster. Strängbetongs då nyutvecklade metod med förspända bjälklag gav långa spännvidder och minskade behovet av bärande element. Därmed kan man använda lätta lägenhets- och rumsavskiljande väggar, vilket är en fördel i renoveringsarbetet.