God Jul och Gott Nytt År Önskar vi på Strängbetong

I år har vi valt att skänka vår julgåva till Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt-lungforskning och arbetar också för ökad kunskap om forskningens betydelse.

När vi stöttar bidrar vi till Hjärt-Lungfondens vision, en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv och vägen dit går genom forskning.

Vi tackar alla kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under året!

Läs också...