“Motiverande att försöka klå våra egna mål”

Tidplaner, teamkänsla och tydlighet. Som projekteringsledare handlar det om att få kundens vision att bli verklighet. – Dessutom inom tidsramen och med en bra slutrad för oss och kunden, säger Jonatan Gunnarsson, projekteringsledare på Consolis Strängbetong i Veddige.

Hans yrkesbana är nästan unik numera. Jonatan Gunnarsson har verkligen gått den långa vägen. ”Jobbat sig upp”, som han uttrycker det, till den roll han har idag som projekteringsledare vid Consolis Strängbetongs kontor i Veddige, i Halland.

Som 19-åring och nybliven anställd började han med att rita betongelement, de byggklossar som sedan sätts samman till en färdig konstruktion. I början de enkla, mindre varianterna, för att sakta men säkert växla upp i storlek och komplexitet.

Jonatan Gunnarsson på Consolis Strängbetong har verkligen gått den långa vägen.

– Efter några år gick jag in i rollen som handläggare, där ligger fokus mycket mer på specifika, tekniska lösningar för elementen. Därifrån jobbade jag mig vidare till projekteringsledare, berättar Jonatan Gunnarsson.

Uppskattar nischkompetensen och erfarenheten
Han har också hunnit med att arbeta några år på en mindre konsultfirma men beslöt sig nyligen, 28 år gammal, för att återvända till företaget där karriären tog sin början.

– Den största anledningen är att Strängbetong har fantastiskt mycket erfarenhet och att varje medarbetare är otroligt duktig i sin roll. Det är helt enkelt roligt och tacksamt att jobba i en organisation där man vet att varje del fungerar, säger han.

Är ofta den som går först in i nya projekt
När Jonatan Gunnarsson kokar ner sin roll som projekteringsledare gör han liknelsen med en projektledare, men inte för hela projektet utan för konstruktionsprocessen. Vanligtvis är han en av de första från Strängbetong som kliver in i ett nytt projekt.

– Det handlar om att så tidigt som möjligt få en klar bild av projektet och utifrån det arbeta fram en tidplan för konstruktionen av elementen.

Kundens och beställarens vision tillsammans med arkitektens ritningar och bygghandlingar utgör grunden för att Jonatan Gunnarsson kan sätta igång. När behöver de olika elementen börja monteras för att projektet ska vara klart i tid? Det är den första frågan som ska besvaras.

– Utifrån tidpunkten för montering går jag helt enkelt bakåt i varje led. Jag tar reda på när produktionen måste ha ritningarna för att gjuta elementen i tid och när vi måste se till att ritningarna är spikade för att produktionen ska kunna börja jobba.

Håller koll på att allt rör sig framåt
En projekteringsledare har ofta flera projekt igång samtidigt, Jonatan har just nu fyra. Och varje morgon startar med en genomgång av mejlkorgen.

– Det är otroligt viktigt att ett projekt rullar på hela tiden. Jag ser till att alla personerna har den information de behöver, har koll på om det är något som gör att processen bromsas upp. Då är det min uppgift att få fram uppgifterna och se till att rätt person får dem så snabbt som möjligt, säger han.

– Det handlar om att så tidigt som möjligt få en klar bild av projektet och utifrån det arbeta fram en tidplan för konstruktionen av elementen, säger Jonatan Gunnarsson. Till vänster konstruktören Alexander Palmqvist.

Ska förmedla en vision
Att vara strukturerad, kunna se processer i flera led och planera är självklara egenskaper som är viktiga för en projekteringsledare. Men det finns fler, menar Jonatan Gunnarsson.

– Förmågan att skapa en teamkänsla är jätteviktigt för ett lyckat projekt. När jag möter beställaren och tar del av deras vision, gäller det för mig att förmedla den vidare till alla som är involverade på konstruktionssidan. När jag lyckas med det; kunden är nöjd och vi har klarat tidsramen och dessutom fått en bra slutrad, då är det riktigt roligt på jobbet, säger han.

Varje projekt stäms av en gång i veckan.

– Arkitekterna är med, gruppen som arbetar med grunden och olika installatörer för exempelvis el medverkar på mötet där vi säkerställer att alla parterna är nöjda och att projektet går som det ska.

En avgörande del som kan utgöra skillnaden mellan succé och ett projekt som kräver mer arbete är kvaliteten på ritningarna och grundhandlingarna från arkitekten.

– Ett bra underlag för oss kännetecknas av tydlighet, att vi får till oss att ‘så här ska det se ut’. Och att allt är genomarbetat. Självklart kan ändringar komma, men generellt vill vi ha ett så färdigt underlag som möjligt, så att vi vet att vi kan sätta igång.

Ett bra underlag för oss kännetecknas av tydlighet, att vi får till oss att ‘så här ska det se ut’. Och att allt är genomarbetat, säger Jonatan Gunnarsson.

Fick fram lösningar som gjorde att allt föll på plats
Ett färskt exempel är ett projekt som Jonatan nyligen avslutade. Det handlade om ett flerbostadshus i Gävle där det tidigt stod klart att tidplanen var extremt pressad.
– Det blev ju inte enklare av att uppdraget kom någon vecka före semesterperioden, säger han och skrattar.

Han söker i sin kalender för att hitta rätt datum.
– Här är det, den 14 oktober, då var vi från Konstruktion klara och elementen kunde monteras, konstaterar han och fortsätter:

– Projektet var kanske inte särskilt stort eller komplicerat utan det var just den tajta tidsramen som var den stora utmaningen. Men eftersom handlingarna var så bra kunde vi tidigt i projektet få fram lösningar som gjorde att allt föll på plats snabbt.

För Jonatan Gunnarsson är tjusningen med jobbet att leverera en bra slutprodukt och att nästa projekt och utmaning hela tiden väntar runt hörnet.

– Det låter lite klyschigt kanske, men det är ju vår uppgift att se till att kunden är nöjd och att vi levererar enligt den tidplan och efter den budget som är satt. Det som motiverar mig är ju att försöka klå det, att göra det ännu bättre, säger han.

Mer information

De 3 viktigaste egenskaperna hos en projekteringsledare

Planeringsförmåga. Att kunna tänka i många steg och led. Och att kunna ha fokus på tidplaner och se till att de håller.

Skapa teamkänsla. Att få alla i projektet att dra åt samma håll och känna sig delaktiga är avgörande för ett lyckat projekt.

Tydlighet och kommunikation. I rollen ingår också att fånga upp förändringar som sker under processen och att kunna förmedla dem på ett rakt och tydligt sätt.

Läs också...