Miljö och flexibilitet i fokus när Universitetssjukhuset Örebro byggs ut

Med krav på såväl flexibilitet som hög miljöprestanda är H-huset, vid Universitetssjukhuset Örebro, ett av Strängbetongs stoltaste projekt. Genom ett tätt samarbete med entreprenören NCC har montaget av stommen både förenklats och gått snabbare än planen.