Bashallen ® - Flexibilitet

DormyOtroligt flexibel

Bashallen® är enkel och består av fasadelement och takelement i betong. Takelementens långa spännvidder och vägghöjderna ger dig stora, öppna ytor. Systemet är skalbart och är lätt att bygga till. Vi kompletterar även systemet med entresolbjälklag av betong.