Bashallen ® - Fasadelement

ritning-2Den tunga och trygga fasaden

Fasadelementen utförs i sandwichkonstruktion, vilket innebär att de har en bärande innerskiva av betong, ett isolerskikt i mitten och en slitstark och väderskyddande ytterskiva i betong.

De är vanligtvis 3,6 meter breda och ger en högsta invändig höjd på 7,5 meter, men kan också utföras med 2,4 meters bredd och  då kan den invändiga höjden ökas. Med invändig höjd menas avståndet mellan färdigt golv och underkant takelement.