Bashallen ® - Takelement

ritningDet tåliga takelementet

Takelementen är sadelformade med en lutning på 1:40. Elementen är 2,4 meter breda och kan ha upp till 32 meters spännvidd. Elementet består av en täckande däcksdel och två balkben.

Konstruktionen ger gott om utrymme för håltagning och infästningar med bibehållen bärighet. Isolering, täckskikt och avvattningslösningar utför vi på plats. Takelement ansluts direkt till fasadväggen.

takelement