Fördelarna med en Strängbetongbostad

Ekonomiskt, naturligt och resurssnålt

I och med att vi har kontroll över hela processen – från konstruktion till montage – kan vi tidigt tala om vad allt kommer att kosta. Vi kan dessutom lämna garantier för att vår del av arbetet är klart på avtalad tid.

Betongkonstruktionens unika förmåga att absorbera och avge värme bidrar till en minskad energiåtgång när huset är bebott. Vår teknik för att montera balkonger och fönster minimerar också risken för köldbryggor som annars leder ut värmen.

En blandning av naturmaterialen cement, sten, grus och vatten ger betong. Ett välbyggt betonghus kan stå i generationer. Dessutom ger våra konstruktioner en så stor flexibilitet att husen lätt kan byggas om istället för att rivas när nya behov uppstår. Om huset en dag ändå behöver rivas kan all betong återvinnas.

Vackert, flexibelt och långlivat

För fasader och exteriör profilering finns massor av möjligheter att välja ytor, färger och annat som ger huset en egen personlighet. På huset insida öppnar bjälklagens långa spännvidder för spännande planlösningar och stor frihet.

Betongfasader kräver ett minimalt underhåll jämfört med t ex trä eller puts. Den tunga stommen är också extremt långlivad – i princip odödlig.

Behagligt att bo i

Det täta klimatskalet i kombination med betongens förmåga att lagra värme och kyla gör att dygnets temperatursvängningar jämnas ut. Adderas vår TermoDeck-lösning som utnyttjar bjälklagets kanaler för tilluft kan traditionella radiatorer helt ersättas.

En tung stomme har som regel också bättre ljudisolerande egenskaper än en lätt.
Ytterväggarna av sandwichkonstruktion skyddar mot lågfrekvent trafikbuller och bjälklagen dämpar det ljud som genereras inne i byggnaden.

Torrt, sunt och säkert

Med vårt byggsystem minimeras riskerna för fuktskador och dess efterverkningar. Vi gjuter alla byggelement inomhus, och monterar då ofta också alla fönster. När alla delar fraktats till byggplatsen sker monteringen direkt och huset får snabbt ett tätt skal.

Betong brinner inte. Det står emot glödande material och smälter inte. Eftersom materialet inte innehåller något brännbart bidrar det inte heller till brandförloppet, ökad temperatur eller ökad brandbelastning.