Vår utgångspunkt

Vår specialitet är förmågan att omsätta dina visioner och behov till en effektiv stomlösning av prefabricerad betong. Vi har stor kunskap inom betong och formteknik, inom ljud- och energiberäkningar, och inom industriell tillverkning och logistik. Vår idé är att vara med hela vägen från grus och cement till färdigt hus.

Insidan och utsidan skapar tillsammans en unik personlighet. Och hus ska precis som människor få leva och ha hälsan länge. Tillsammans med dig som är beställare sätter vi oss gärna ner redan i ett tidigt skede och utbyter idéer som leder till bättre lösningar och lägre kostnader.