Broar

Strängbetong erbjuder den svenska marknaden ett väl utvecklat system med förspända brobalkar.

Strängbetong erbjuder ett system med förspända prefabricerade brobalkar som har en spännvidd upp till 30 m och lämpar sig för allt från små gångbroar till järnvägsbroar och större vägbroar. I Strängbetongs erbjudande ingår dimensionering, kontrollerad tillverkning inomhus och därefter transport och montage av brobalkar på arbetsplatsen. Dessa utgör själva stommen till brobaneplattan.

Strängbetongs broleverans
Att bygga broar med förspända brobalkar är en process där en stor del av arbetsinsatsen görs redan i planerings- och projekteringsskedet. Tillverkningen sker på någon av våra produktionsanläggningar i Veddige i Syd, Kungsör i Mellansverige eller i Långviksmon i Norr.

Se filmen där Strängbetong berättar om leveransen av en bro med brobalkar över järnvägen i Härnösand i april 2019, hela vägen från gjutning till färdig bro.

Tidsvinster och minskade koldioxidutsläpp
Den stora fördelen med prefabricerade brobalkar är att de går snabbt att montera. Detta för i sin tur med sig att trafikomläggningar inte behöver göras längre än nödvändigt. Om man vill minska risken för trafikstörningar ytterligare, kan montage ske nattetid och/eller under helg.
Följden av snabbt montage och korta effektiva trafikomläggningar, är också minskade koldioxidutsläpp vilket vi alla eftersträvar för att minska klimatpåverkan och som också linjerar med Trafikverkets mål -att klimatgasutsläppen från byggande och underhåll av transportinfrastruktur, ska minska med 15% till 2020, med 30% till 2025 och att nettoutsläppen år 2050 ska vara noll. Tack var det snabba montaget blir också byggtiden kortare.

Profil av ZIP-balken som används vid prefabricerat brobyggande. Fungerar optimalt för långa spännvidder 15-30 meter.

Profil av ZIP-balken som används vid prefabricerat brobyggande. Fungerar optimalt för långa spännvidder 15-30 meter.

ZIP-lösning
Brobalkarna kommer i två utföranden. Vi har ZIP-balken som har långa spännvidder på 15-30 meter och som också är materialeffektiv då den har hålrum mellan balkarna. Balkarna monteras och därefter byggs en form på ovansidan på balkarna där man sedan på plats gjuter med betong.

Profil av SJP-balken som används vid prefabricerat brobyggande. Lämpar sig bäst för kortare spännvidder.

Profil av SJP-balken som används vid prefabricerat brobyggande. Lämpar sig bäst för kortare spännvidder.

SJP-lösning
Vi har även den så kallade SJP lösningen som lämpar sig för kortare spännvidder på upp till 20 meter. Med denna lösning monteras balkar på plats och därefter gjuter man betong i de hålrum som uppstår mellan balkarna.

Väl beprövat system
Strängbetongs system för brobalkar är ett väl beprövat system och är etablerat i Europa. Systemet kommer ursprungligen från Strängbetongs systerföretag i Nederländerna, Spanbeton som har etablerat och utvecklat systemet sedan 1960-talet. Läs mer om förspända brobalkar hos vårt systerföretag Spanbeton.

Certifierade av Trafikverket
Strängbetong är också certifierad leverantör till Trafikverket som har accepeterat vårt system med förspända prefabricerade brobalkar.

Se vår film som beskriver systemet i korthet samt hur ett montagearbete kan se ut.

Vill du ha mer information om vårt system med prefabricerade brobalkar kontakta
Simon Berg, affärsansvarig broar
Telefon: +46702253375
E-post: simon.berg@strangbetong.se