Fördelarna med våra P-hus

Genom att tillverka prefabricerade byggelement till våra parkeringshus under kontrollerade former i våra produktionsneheter säkrar vi kvaliteten och kan samtidigt lämna både tids- och kostnadsgaranti.

Högre kvalitet
Tillverkning inomhus under kontrollerade former ökar de enskilda byggelementens kvalitet. Att dessa snabbt kan sättas ihop på byggplatsen till ett tätt hus ökar också livslängden och minskar det framtida behovet av underhåll.

Effektiv process
Väl inarbetade processer för projektering, tillverkning, transport och montage kortar byggtiderna och minskar risken för avvikelser från tidplanen.
Parkeringsgarage från Strängbetong, Stigbergsgaraget i Stockholm

Bättre ekonomi
Det industriella byggandet ger kostnadseffektivitet. Främst genom att kvaliteten ökar och att byggtiden förkortas. En hög kalkylsäkerhet leder till leveranssäkerhet. Du undviker förseningar och de kostnader det medför.

Större arkitektonisk frihet
En ledstjärna hos oss har alltid varit att skapa kreativt utrymme för arkitekter. De långa spännvidderna gör att gränserna för vad som går att göra är få. Eventuella framtida om- eller tillbyggnader är också betydligt enklare att genomföra än för konventionella, platsbyggda konstruktioner.

Bättre arbetsmiljö
På byggplatsen kommer väggar och tak snabbt på plats och skapar en bättre arbetsmiljö för installatörer och stomkompletterare.

 

Estetik och funktion >>

Läs om vårt koncept Tempodeck! >>

Se referensprojekt för parkeringshus! >>

Kontakta oss! >>