TempoDeck™

TempoDeck™ är ett rationellt koncept för parkeringshus i betong som utgör ett lika gott alternativ för ditt permanenta såväl som ditt tillfälliga behov, då det är demonterbart och kan återanvändas. Konceptets enkelhet, robusthet och skalbarhet i kombination med kort monteringstid bidrar till dess attraktiva prisnivå och popularitet.

TempoDeck är en rationell P-hus stomme som består av pelare, balk och TT-kasetter i betong. Stommen är designad för demontering och återanvändning. Men, efterfrågan har fått oss att ta fram två grundutföranden. Basic, för det tillfälliga behovet av p-platser, samt L50 för det permanenta.
Bägge utförs utan tätskikt, med avvattnings lösning till mark, räcken, påkörningsskydd, ramper samt trappor och hisschakt.

Fördelar

 • Ett prisvärt parkeringshus.
  Enkelheten i vårt system och erbjudande ger dig en hög färdigställandegrad, till svårslagen kostnad.
 • Kort byggtid
  Stomme till 500 p-platser på 6 veckor!
 • Låga underhållskostnader
  Farbanor i betong i kombination med vårt avvattningssystem och genomtänkt säkerhet, ger dig driftsekonomi.
 • Hållbarhet
  Materialsnål bjälklagslösning med farbanor i betong gör att vi undviker tätskiktslösningar.

Läs mer om TempoDeck (PDF)

Kontakta oss

Här byggs ett TempoDeck vid Gekås

Så här ser det ut när det tagits i drift:


Referensobjekt:

Kanolds i Göteborg
Gulins i Askim
P53