Herrljungatrappan ® Lösa steg

Blocksteg använder man där det av vikt- eller utrymmesskäl inte går att hantera hela trappor, exempelvis vid ombyggnad. Dessutom är de användbara där det inte är ekonomiskt att specialtillverka formar. Blockstegen kan göras både raka och svängda, helt enligt önskemål.

Bärande plansteg passar speciellt bra om man vill ha en luftig trappa på bärande balk.

Vinkelsteg. Om man vill ha en Terrazzoyta på en platsgjuten trappa är detta möjligt genom att montera prefabricerade beklädnadssteg.