Herrljungatrappan ® Om Herrljungatrappan

Herrljungatrappan är en trapptillverkare som bedriver produktion enligt gammal tradition som ett gediget hantverk.

En form tillverkas för att passa kundens önskemål. Detta arbete utförs av våra formsnickare och smeder som har lång erfarenhet av detta komplicerade arbete.
Nästa moment är gjutning av trappan. Detta utförs i våra trappgjuterier där trapporna gjuts manuellt med olika metoder, där materialkännedom och noggrannhet är A och O. Trappan avformas efter ca 1 dygn och efterhärdas beroende på färg och efterbehandling.

Efterbearbetning och finisharbete består av putsning, grovslipning och finslipning. Här har vi utvecklat speciella slipverktyg och metoder för att uppnå rätt finish och slipgrad beroende på färg och beställarkrav.
Slutligen läggs en sista kontroll på produkten som därefter täcks med en skyddande duk av fibertex. Detta för att skydda mot skador som annars kan ske under byggtiden.
En unik handbearbetad trappa tillverkad efter kundens önskemål blir resultatet. Givetvis finns det stora möjligheter till specialutföranden genom anpassningsmöjligheterna via form-, gjut- och sliptekniken.

Erfarenheter från trapptillverkningen har utnyttjats för tillverkning av exklusiva fasadelement. Detta är vårt ”andra ben” i tillverkningen och som gett oss möjligheter att tillverka väggelement med natursten, tegel och slipade element av olika typ.