Herrljungatrappan ® Historik

På våren 1929 köpte Walter Rosqvist Oscar Allens gård för 7 000 riksdaler. På gården fanns en ladugård som byggdes om till gjuteri och Herrljunga Cementgjuteri var etablerat. De produkter som i början tillverkades var blocksteg, kakelugnsplattor tvättkar och mosaikbeläggningar. Walter hade knappt fått fart på tillverkningen då 30-talets depression slog till och man fick kämpa hårt för att hålla uppe lönsamheten. Den första standardtrappan lanserades 1938 och bestod av vinkelsteg upplagda på vangstycken. Trapptypen återfinns fortfarande i produktsortimentet under beteckningen M4. Företaget hade på dessa tio år vuxit och man var nu 40 anställda. När sedan kriget bröt ut 1939 och byggandet upphörde i landet, ägnade sig Walter och de anställda åt att framställa träkolstjära och gengas.

Efter kriget, 1944-45, ökade byggandet runt om i landet och gjuteriet tog upp sina vilande produkter igen. Något år senare såg den första Herrljungatrappan dagens ljus och snart var succén ett faktum. Tidigare hade man på arbetsplatserna monterat trapplöpen steg för steg med blocksteg. Nu kunde man lyfta ett helt våningslöp på plats i ett moment. På några år ökade försäljningen såpass att de ursprungliga lokalerna inte längre räckte till.

1953 flyttades tillverkningen till moderna lokaler och året därpå byggdes ytterligare en ny fabrikslokal. Tillverkningskapaciteten var vid detta tillfälle ca 50 trapplopp per dag.1963 köper AB Strängbetong fabriken och Bertil Jansson, som ansvarig för herrljungafabriken i Stockholm, tillträder som fabrikschef. 60-talet innebar effektiviseringar och rationaliseringar. En rad nya typer av trappor utvecklades.

1969 inlemmas fabriken till fullo i Strängbetong och byter då namn från Herrljunga Cementgjuteri till Strängbetong Herrljunga. För att möta upp den stora efterfrågan som rådde under ”miljonprogrammet” förvärvades en trappfabrik i Tenhult. Men efter bara något år tvingas man stänga tenhultsfabriken när konjunkturen viker.Under 70-talet moderniseras fabriken och i början av 80-talet utökas produktionen till att omfatta även väggelement.

Under 90- och 2000-talet har framförallt produktionen av väggelement utvecklats starkt. Både med nya ytor, såsom Vukoborstat och Grafisk Betong, och ökad kapacitet.
2006 invigdes den senaste produktionshallen med en golvyta på 5 700 kvm.