Herrljungatrappan ® Projekteringsanvisningar

Herrljungatrappan har en stor flexibilitet med avseende på olika trapphusbredder och höjder. Även mellanvilplan och våningsplan kan med fördel prefabriceras, ytbeläggningen kan då väljas lika trappor. Mellanvilplan monteras normalt med ståldubbar eller konsoler i väggursparingar, våningsplan monteras upplagda i omkringliggande väggar. Panelementen kan monteras med ljuddämpande upplag, där krav finns på stegljudsnivå enligt BBR.

I standardutförande är raka trappor 800-1200 mm breda, stegdjup: 250 mm, 275 mm eller 300 mm.
Ytterradien gällande runda trappor är i standardutförande 1050, 1350 eller 1500 mm, spindelradien 200 mm. Stegdjup beror på trappans utbredning (antal steg per varv). Kontakta oss under projekteringsstadiet när det gäller andra mått än ovan.

Vi rekommenderar att steghöjden bör vara mellan 165 mm och 180 mm.
Övriga mått att beakta är avståndet mellan trappa och vägg som ej får överstiga 50 mm. Överstiger avståndet 50 mm erfordras räcken alternativt trampskydd. Mått mellan trapplöp bör vara minst
100 mm.

Vid projektering anges följande:
– Våningshöjd, H
– Antal steghöjder, N
– Steghöjd, r
– Stegdjup, g
– Trappbredd, b
– Om trappan är höger eller vänstergående
– Färg på stegytor samt avvikande kulör. Anges med färgnummer SB xxxx.
Se mer om terrazzofärger under rubriken Terrazzokulörer.