Herrljungatrappan ® CM5

Rund trappa av lösa spindelburna steg för montering på arbetsplatsen. Finns i 4 varianter:
CM5 utförs med stängda steg och trappad undersida, 
CM51 och CM53 med helt eller delvis öppna sättsteg
CM52 med konkav undersida där stegen vilar mot varandra.