Herrljungatrappan ® Skötsel

Trappor och golv belagda med terrazzo ger en lättstädad och vacker yta. Terrazzo = Cementmosaik = Konstbetong

Terrazzo är en internationellt använd beteckning på en högvärdig betong som används som ytmaterial. Terrazzo är ett naturmaterial som består av ballast (dvs stenmaterial, oftast marmor) som blandas med cement. Som en massa gjuts den i form eller på golv – och uppskattas främst för sina estetiska egenskaper och sin slitstyrka. Den färdiga terrazzoytan är slipad så att stenar och eventuella andra ingjutna material bildar ett mosaikmönster.
Hur man underhåller terrazzoytan är avgörande för vilket intryck trappan eller golvet ger. Rätt underhållen står sig ytan i hundratals år.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar terrazzoyta, rekommenderar AB Strängbetong ett vaxbaserat skötselsystem enligt PLS I-vax system.

Vår skötselinstruktion hittar du här.

Underhållsinstruktion räcke och handledare

Skador

I samband med flyttningar och ombyggnader kan terrazzoytor på trappor och golv skadas så att lagning måste ske. För att utföra lagning krävs kunskap, skicklighet och rätt utrustning. Tag alltid kontakt med Strängbetongs kontor i Herrljunga.

Varning

Rengöringsmedel som innehåller frätande syror får inte användas! Syror etsar ytan, ger fläckar och frilägger ballastmaterialet vilket gör det omöjligt att hålla ytorna rena. Exempel på sådana medel är murtvätt, rengöringsmedel för keramiska plattor, tegel etc. Det finns också en rad syntetiska golv tvättmedel som kan skada terrazzoytan.
Bonvax och andra vaxer är ofta färgade och medför därför risk för en mörkare, fläckig yta. Lacker, stenglansmedel och annan polish ger så gott som alltid en mer eller mindre försluten, icke vattengenomsläpplig yta. Detta medför att den kalkutfällning som normalt sker ur terrazzon hejdas under ytbehandlingen och kan ge upphov till gråvita fläckar. Normalt tränger kalken upp till ytan och tvättas bort utan något extra arbete. Behandlingar med olika stenglansmedel, liksom med sk. kristallisering är inte bestående, varför ett återkommande och dyrbart underhåll skapas.
Salt är mycket förödande för terrazzogolv, liksom för de flesta golvtyper. Där ytorna är utsatta för tösalter är en effektiv torkmatta nödvändig. I vissa fall kan vattenavvisande stenpolish komma ifråga för att skona ytor som är hårt utsatta. I alla sådana fall ska behandlingen göras i ett skede när kalkutfällningen avtagit.