Herrljungatrappan ® M15

M15 är en svängd spindelburen trappa, som inte kräver något upplag i väggarna. Detta ger stor frihet för placering av t.ex. fönsterpartier i anslutning till trapphuset.
Det krävs inga räcken, i stället monteras handledare på spindeln och väggen.