Herrljungatrappan ® Trapplan

Prefabricerade trapplan i Terrazzo har många fördelar. I likhet med våra trappor levereras dom färdiga och skyddstäckta till byggarbetsplatsen. Om du behöver så levererar vi också planerna med tomrör och dosor, redo för enkel installation! Det ger dig kortare byggtid, ett nog så viktigt argument med tanke på att trapphuset under byggtiden också är en flitigt använd del av arbetsplatsen. Men, färdiga planer bidrar också till en bättre arbetsmiljö. Inte bara för att dom är klara för användning redan under byggtid utan också genom den färdiga ytan från fabrik där vi förstås har en arbetsmiljö lämpad för ändamålet.

Prefabricerade trapplan utgör en egen enhet, som i kombination med genomtänkta infästningar, ger mycket god ljuddämpning. Ljud från trapphuset är annars något som lätt överförs till intilliggande rum. Planerna leveraras med färdig yta och har dessutom viss justeringsmån vilket lättare att väga av mot färdigt golv. Med förtillverkade trappor och trapplan får du ett enhetligt trapphus, med hög färdigställandegrad som är snabbt monterat redo att tjäna såväl arbetsplats som boende.