Vår historia

Startskottet för Strängbetong räknas från år 1939 då patentet med förspänningstekniken köptes. Sedan dess har Strängbetongs resa kantats av förvärv, produktutveckling och den föränderliga omvärlden. Och vad bär framtiden med sig kring digitaliseringen tex?

En tidslinje som beskriver Strängbetongs första 80 år.

Från början var Strängbetong en del av Betongindustrins verksamhet och blev 1954 ett fristående dotterbolag. 1992 såldes Strängbetong till det statliga Securum och placerades i Securums dotterbolag Addum. Tre år senare köptes Addum av Industrikapitals fond 94.

Under mellantiden noterades Betongindustri 1986 på Stockholmsbörsen och tre år senare köptes Betongindustri ut från börsen av BTG-Invest AB med Lennart Henriksson och Gert Carlsson som huvudägare.

1997 bildades Addtek Oy Ab. Industrikapital placerade Strängbetong i detta nya bolag och Partec sin verksamhet för betongelement. Addtek ägs därmed gemensamt av industrikapital och Partec.

Addtek ändrade senare sitt namn till Consolis. Strängbetong ingår idag i Consoliskoncernen som har 8000 anställda och omsätter årligen tio miljarder SEK. Koncernen är Europas största tillverkare av betongelement och produktionsanläggningar i 20 länder.

Strängbetong är idag det ledande företaget i Sverige att leverera industriellt tillverkade byggsystem – från idé tillslutmontage. Duktiga medarbetare, både i fabriker och på kontor, tycker att det är värt att i Axel Erikssons anda utveckla bolaget ytterligare och ”arbeta vidare”.

1939
Förspänd betong introduceras. Betongindustri gör de första provgjutningarna. Spända betongbalkar kommersiell produkt redan efter ett år, speciellt balkar för skyddsrum. Krig och materialbrist hämmar utvecklingen.

1940-talet
Fabriken på Liljeholmen byggs. Första stora beställningen på 2000 ledningsstolpar kommer. Brist på material under krigsåren. Produktionen blir lidande när personalen kallas in. Efterkrigstid med hög konjunktur.

1950-talet
Strängbetong blir ett aktiebolag. Fabriken i Veddige byggs. Spännkablar börjar tillverkas. Trenden går mot allt större betongelement. En rysk delegation visar intresse för tillverkningen.

1960-talet
Fabrik byggs i Kungsör. Flera företagsköp. Etablering sker i Nykvarn. Tillverkning av spännkablar startar i Norge. Dålig orderingång och kreditrestrektioner. De första datorerna införskaffas.

1970-talet
Investeringsavgiften på oprioriterade byggen slår hårt på verksamheten. Basbyggnaden introduceras. Ny marknadsplan tas fram. Alla säljare sätts på skolbänken. Byggherrar och fastighetsägare blir nya kunder. TermoDeck utvecklas. Fabriken på Liljeholmen läggs ner. En produktionsepok är över.

1980-talet
Svårt att låna pengar för investeringar. Hallbyggnader av stål och betong introduceras. Produkterna standardiseras. Betongindustri börsintroduceras. Betongskräddar´n i Arboga och Sollenbrunns tas över. Årtiondet avslutas starkt med leveranser till kontor och SkyCity.

1990-talet
Personalstyrkan halveras. Bashallen gör succé. Årligen tillverkas en miljon betongsliprar för järnvägsnätet som moderniseras. Bostäder intressant marknad.

2000-talet
TermoDeck efterfrågas åter. Politiker informerar sig om energisnålt byggande. Den största stomentreprenaden någonsin tas hem. 2008 är det bästa året i företagets historia med en årsomsättning på 2,5 miljarder kronor.