”Vi trivs på Strängbetong!”

Hos oss på Strängbetong finns flera kompetenser som tillsammans jobbar för att få en byggnad på plats. Det är affärsansvariga,  projektledare, konstruktörer, produktionsplanerare, tillverknings- och montageteam, chefer, specialister och många fler.