Självrengörande betong

En modern fasad fungerar inte längre bara som en vacker yta, den kan också dra sitt strå till stacken som aktiv miljöförbättrare.

Tekniken med självrengörande betong är relativt ny och bygger på att titandioxid blandas i den betong som används till att gjuta fasadelementet. Titandioxiden har s.k. fotokatalytiska egenskaper som innebär att den omvandlar syre och vattenånga som finns i luften till fria radikaler. Dessa förenar sig i sin tur med organiska föreningar och kväveoxider som förorenar fasaden, och de ofarliga föreningar som då bildas sköljs sedan bort när det regnar.

I och med att denna katalytiska reaktion ”äter” kväveoxider i den omgivande luften så fungerar den även som en luftrenare och tester har visat att det inte bara ger mätbara utan också upplevda skillnader.

Strängbetongs fasader med TiOmix är registrerade och har betyget rekommenderas i byggvarubedömningen. Läs här >>

TX Active® är en kvalitetsmärkning för den fotokatalytiska aktiviteten hos byggmaterial som används i hela Europa. Tillsammans med licenspartnern Italcementi S.p.A. har stränga standarder definierats för såväl TiOmix som den producerade slutprodukten. TX Active® står för varaktig fotokatalytisk funktion hos slutprodukten. För att säkerställa att slutprodukten når upp till TX Actives höga krav, testar Cementa även den fotokatalytiska aktiviteten hos kundens slutprodukt.