Terrazzo

Terrazzon innehåller inte grus eller sand. Beståndsdelarna är endast cement och sten som ballast men dessa två ingredienser kan varieras på många sätt. Pigmentering av cementen och stenarnas storlekar och färgblandningar ger nästan hur många färdiga varianter som helst.

 

De stenar som används är vanligtvis marmor – som är lite mjukare – eller granit eller gnejs som är extremt hårda och tåliga. Olika slipgrader av ytan påverkar också intrycket av slutresultatet. Den färdiga ytan är hållbar och behöver nästan inget underhåll alls.

I fasader bjuder Terrazzon på olika upplevelser på avstånd och på nära håll. Betraktad en bit ifrån ser fasaden ut att ha en jämn färg, men när man närmar sig framträder den intressanta mixen mellan ballasten och den bindande cementens kulör.