1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11

Bashallar

Biltema

Biltemas butik i Gävle var den första större butiksbyggnaden i Sverige med fasader i självrengörande betong. Resultatet blev så lyckat att Strängbetong nu har fått bygga ett antal nya Biltemabutiker runt om i landet.

Tekniken med självrengörande betong är relativt ny och bygger på att pigmentet TiOmix som innehåller titandioxid blandas i den betong som används för gjutning av fasadelementets ytterskikt. Titandioxiden har fotokatalytiska egenskaper, vilket innebär att den under inverkan av dagsljuset utlöser oxiderande reagenser som bryter ner kväveoxider och organisk smuts som förorenar fasadens yta. De ofarliga föreningar som då bildas sköljs sedan bort när det regnar. Denna process ger även en tunn skyddande vattenfilm på fasadytan som gör det svårare för förorenande ämnen att få fäste.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF

Andra Bashallar