Borgens gata

I Borgens industriområde, Alingsås, finns nu en Bashall® på ca 1400 kvadratmeter. Hallens fasader har vit frilagd yta med marmorsten och vitcement och nyttjas som produktionslokal för BEPE Elektronik som nu samlat hela sin verksamhet i denna lokal, från att tidigare ha haft två separata produktionslokaler.

Strängbetongs Bashall® är ett mångsidigt koncept som kan nyttjas inom både industri-, logistik- och lagerverksamhet, likväl för handel, idrott och som kontor. Läs mer under våra byggsystem.

Ladda ner PDF