Brända Tvätten

I detta kvarter låg Södersjukhusets tvätt som eldhärjades och ersattes av ett parkeringshus i början av 90-talet. Möjligheten att utnyttja parkeringshusets befintliga stomme och att bevara så många p-platser som möjligt var en viktig grundförutsättning vid husets utformning.

Då kvarteret gränsar till såväl sjukhusets panncentral som till trafikintensiva gatuavsnitt och stambanan ställdes ovanligt höga krav på stommen avseende såväl skydd som bullerisolering. Husen har stommar av målade sandwichelement och håldäcksbjälklag. Huskropparnas höjd har också varierats för att få kvarteret att harmoniera med skillnaderna i den omgivande bebyggelsen.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF