1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11

Bashallar

Charepa

I kvarteret Solskenet på Viared västra har en ny Bashall® etablerats.

I Bashallen®, på ca 10 000 kvm, har Didrikson regnkläder AB sin verksamhet och hallen inrymmer bland annat lager, distributionscentral och kontor. Kontorsdelen har vita vukoborstade ytor och matrisgjutna gavlar i gråbetong, en detalj som lyfter hela intrycket av byggnaden. Den övriga hallen har en frilagd yta i svart diabas med mörk pigmenterad betong.

Hallar i prefabricerad betong är energisnåla och har en lång livslängd. Här kan du läsa entreprenören Jan Lindberg berätta om varför han valt att använda Strängbetongs hallkoncept över 40 gånger under sin tid i byggbranschen.

Ladda ner PDF

Andra Bashallar