1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Bostäder

Charlottenburg

Bostadsprojektet kallat Carlottenburg vid Råsunda i Solna.

Bostadsprojekt åt Besqad, fyra huskroppar som är 9 våningar höga ovan mark  och ett underliggande garage. Fasader med mönster, rutmönster. Fasadytan målad i varierade kulörer.

Intill bostadshusen ligger den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Charlottenburgs gård som har gett kvarteret sitt namn. Charlottenburgs gård  byggdes av Adolf Fredrik Wijnblad, som bla var arbetsledare för flera av Gustav III:s byggnadsarbeten i Hagparken där prinsessan Estelle nu bor. År 1801 lät han uppföra det nuvarande huset med åtta rum.

Ladda ner PDF

Andra Bostäder