1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9

Bostäder

Hasselparken

I ett historiskt område nära det gamla lasarettet i Landskrona ligger bostadsområdet Hasselparken inbäddat i grönska. De sju punkthusens kroppar av betong har gavlar av cemberitskivor medan fasadernas långsidor har ett ytskikt av silverfärgad sinusformad korrugerad aluminiumplåt.

Fasadmaterialet gör, i kombination med volymförskjutningar i fasaden, att solljuset skapar ett spännande skuggspel och gör att fasadens karaktär skiftar med väder och tid på dagen. Plåten bildar även ramar runt gavlarna och samspelar med de strikt horisontellt och vertikalt glasade fönsterbanden.

Byggnadernas höjd har varierats för att harmoniera med omgivningen, från fem våningar nära lasarettet till tre våningar närmare den lägre omgivande bebyggelsen.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF

Andra Bostäder