1/16

2/16

3/16

4/16

5/16

6/16

7/16

8/16

9/16

10/16

11/16

12/16

13/16

14/16

15/16

16/16

Bostäder

Kv Stansen

Bostäder med matrisgjutna fasader där milda kulörer möter upp den djupröda färgen.

Flerbostadshus i 4-8 våningar med totalt 161 lägenheter fördelade på två kvarter med tillhörande garage och källarvåning. Projektet är beläget i Nytorp, Täby.  Strängbetongs åtagande omfattar en komplett stomme inklusive montering. Fasaderna är sandwichfasader med tre olika mönster samt målade i olika kulörer.

Ladda ner PDF

Andra Bostäder