1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Parkeringshus

Briggen

Parkeringshuset Briggen i Varberg möter besökaren med sin vita och gråsvarta finslipade betongfasad och de snedställda glasskivorna som associerar till glimrande fiskfjäll. Parkeringshuset från 2004 ligger intill Varbergs hamn. P-däcken består av fyra lutande parkeringsplan.

””Parkeringshus med glasdetaljer vid Varbergs hamnområde. Från norr kommer den skimrande och delvis speglande glasfjällsfasaden att vara ett karaktärsfullt element dagtid, men även på nattetid då den, med sin invändiga belysning, bildar en tavla av ljusspel. En byggnad med självständig arkitektur, som har egen karaktär och uttryck, vilken innehåller såväl transparens och genomsikt som täta byggnadsvolymer. Uppfört av Varbergs Fastighets AB.””

Citat från Fredblad Arkitekter


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF

Andra Parkeringshus