1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9

Bostäder

Kyrkoherden

I Varbergs stadskärna ligger kvarteret Kyrkoherden som vid byggnationen var ett av Varbergs största byggprojekt någonsin.

Totalt rymmer kvarteret 75 lägenheter, 1 650 kvadratmeter lokalyta och närmare 300 parkeringsplatser under mark. Ledstjärna i projektet var att skapa en känsla av småskalighet för att få de nya husen att smälta in i den omgivande 1800-talsbebyggelsen.

Detta uppnåddes genom att kvarteret delades upp i nio huskroppar där var och en fick sin egen kulör och sin egen fasadyta. Mycket tid ägnades åt att hitta rätt kulörer och Strängbetong tog fram 25 olika prover innan det slutliga kulörvalet gjordes.

Byggnaderna bildar en U-form kring en innergård som ligger upphöjd i förhållande till kringliggande gator och utgör en grön oas för de boende.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF

Andra Bostäder