1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Bostäder

Längtans allé

Mitt emellan Årsta och Sala backe i Uppsala har två Svanenmärkta bostadshus uppförts, Längtans Allé. Bostadshusen med 97 lägenheter är belägna mellan Gröna gatan och Fyrislundsgatan, med lekplatser och promenadstråk mellan husen.

Projektet är präglat av en unik arkitektur och lekfulla fasader. Mot gatan har fasaderna mönsterlagd tegel i tre kulörer och mot gården är fasadytorna målade. Att dölja fogarna mellan fasadelementen var en viktig ambition i projektet. Lisa Sundström, affärschef på Strängbetong berättar:
– På tegelfasader syns oftast inte fogarna så tydligt, men här har vi även jobbat med mönster och då döljs fogarna i stort sett helt. På de målade ytorna har vi gjort blindfogar som gör elementfogarna till en del av ett helhetsintryck.

För att ge en illusion av större fönster har man arbetat med försänkningar under fönstren. På de målade fasaderna har en avvikande kulör målats under fönstren och på tegelfasaderna har istället plåt använts för att förlänga dem.

Ladda ner PDF

Andra Bostäder