Lärkträdet

Strängbetongs flerbostadshus med TermoDeck och ytterväggar av sandwich-konstruktion kan med normala fönsterytor uppfylla Energimyndighetens krav på passivhus.

Passivhus är mycket välisolerade, täta, och miljövänliga hus som i princip värms av den energi som människorna och deras maskiner alstrar. Därför behövs minimal tillförsel av energi utifrån. På kontinenten är passivhus en ganska vanlig företeelse och nu växer intresset för passivhuskonceptet stadigt även hos svenska fastighetsägare och byggherrar.

 

Passivhus i Vara

Strängbetong har färdigställt ett bostadshus enligt passivhuskonceptet i Vara i Västergötland. Det handlar om ett fyrvåningshus med 16 hyresrätter som byggts på uppdrag av kommunala Varabostäder.

Byggnaden består av väl isolerade sandwichelement (250 mm) i kombination med ett TermoDeck-system. Systemet innebär att bjälklagen av håldäcksplattor används för ventilation, uppvärmning och kylning. Uppvärmning genereras från en bergvärmepump (8,4 kW) som täcker 95% av energiförbrukningen och kompletteras av en elektrisk värmeslinga (10 kW) som används som backup och under de kallaste perioderna. Solpaneler används för uppvärmning av varmvatten. Omkring 50% av varmvattnet kommer att genereras från solpanelerna.

 


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF