Lugnets MC-center

Man beslutade att bygga helt nya lokaler och fann mark utmed R41 mot Varberg. Bygget startade 2005 och Lugnets hade en stor invigning i februari 2006. Lokalerna är på 2 200 kvadratmeter och är stora, ljusa och ändamålsenliga.

Ladda ner PDF