Lusten Låg / Välgången

Projektet består av två kvarter, Kv Lusten och kv Välgången, och omfattar totalt 314 lägenheter fördelade på tre byggnader. De ligger placerade på Hornsbergs Strand, precis intill Ulvsundasjön. Strängbetongs massiva bjälklagsplatta ersatte traditionell platsgjutning i de tre husen. I bostäder, där ytorna är små med många vinklar och vrår jämfört med butiker och kontor är massivplattan ett utmärkt alternativ till platsgjutning.

Med minimal pågjutning på byggplatsen minskar risken för fukt. Byggtakten kan också hållas högre än vad som är normalt med ett platsgjutet koncept. I detta projekt monterades stommen i en takt på fantastiska tre dagar per våningsplan. Den mer spektakulära byggnaden är ett 24 våningar högt hus med 82 lägenheter, där speciellt de övre våningarna erbjuder unika vyer. Den slanka huskroppen består av två, mot varandra förskjutna volymer med en fasadyta av slipad Terrazzo. Fasaderna består av en ljus betong med en tydlig mönsterrelief. De två andra byggnaderna är 6–8 våningar höga.
Lägenhetsstorlekarna är från två rum och kök på 40 kvadratmeter till fem rum och kök på 135 kvadratmeter.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF