1/3

2/3

3/3

Bashallar

Mattbolaget

I Erikslund i Västerås ligger Mattbolagets nya lokaler. De är inrymda i en Bashall på totalt 1000 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeter är butikslokal.

På tomten fanns ett antal vackra ekar och stora stenblock. Istället för att röja undan dessa har man försökt skapa ett samspel mellan byggnaden och naturelementen. Fönsterpartierna är av försäkringsskäl relativt begränsade i yta. De är dock medvetet placerade med utsikt mot ekar och stenpartier för att förstärka upplevelsen av närhet till naturen för den som rör sig genom huset.

Resultatet är en byggnad som speglar Mattbolagets verksamhet med gediget hantverk och designmedvetenhet.

Läs mer om Mattbolagets verksamhet >>


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF

Andra Bashallar