Mosebacke

33 hyreslägenheter till Övikshem, där de inglasade balkongerna ger huset ett livligt och lekfullt uttryck.

Ladda ner PDF