Referensobjekt

Den goda byggnaden kombinerar effektivitet, estetik och flexibla planlösningar. Strängbetongs koncept har utvecklats för just den kombinationen. Det förutsätter ett nära samarbete med byggherrar, byggprojektledare och projektörer. Redan på idéstadiet.

Sida 1 av 1