1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Vård & Skola

Sjöviksskolan

2017 levererade Strängbetong Sjöviksskolan som är en helprefab-stomme, på totalt 15 800 kvm och med plats för 1200 elever. Sjöviksskolan är en F-9 skola och här ligger idrottshallen under mark. Fasaden består av ingjutet tegel (D71, Tegelmäster) och infärgad ytterskiva.

Ladda ner PDF

Andra Vård & Skola