1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Bostäder

Skärvet

Mitt emellan centrum och Bergundasjön i Växjö har en ny stadsdel vuxit fram med fokus på social och ekologisk hållbarhet, stadsdelen Bäckaslöv.

I Bäckaslöv ligger det fyra våningar höga huset Skärvet, där Humana bedriver sin verksamhet inom vård och omsorg. Byggnaden består av 72 lägenheter och har haft tuffa miljökrav, med ambition att uppnå LEED Platinum, vilket är den högsta nivån inom miljöcertifieringen. Högst upp i huset finns en takterrass med växthus, solceller och sedumtak.

Arkitektkontoret Kjellander & Sjöberg är de som har tagit fram klinkermönstret på fasaddelarna.
Arkitekt Mattias Nordström beskriver:
– Först skulle hela bostadsbyggnaden ha gemensamma fasader med rött tegel. Men istället valde man att särskilja lägenheterna för äldre genom att ge de fasaderna en egen stil. Så vi bestämde oss för att göra ett helt annat mönster och vi fann vår inspiration från textilmönster. Du kan känna igen mönstret från broderi- eller stickmönster. I fasadelementen finns det 4 olika mönster som alternerar.

Ladda ner PDF

Andra Bostäder