1/4

2/4

3/4

4/4

Bostäder

Stillheten

Fem stadsvillor mitt i den befintliga 50-talsarkitekturen i Hässelby. Varje villa har fem olika lägenhetstyper som nås via utvändig entrébalkong och hiss. Platsen är en norrsluttning mot den trafikerade Lövstavägen. Denna utmaning löstes genom att skapa en tyst sida mot norr med hjälp av en tung stomme i betong.

Stommen är tillverkad av målade sandwichväggar och håldäcksbjälklag. De norrvända lägenheterna har givits kontakt mot söder genom utskjutande delar. Husen har också fått en stark egen identitet genom komponenter som glaspartier med skjutdörrar mot söder, kontinuerliga fönsterband längs lägenheternas norrfasader, invändiga skjutdörrar och exteriöra nischer för solmarkiser.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF

Andra Bostäder