1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11

Anläggning

UMEVA

Visionen för Umeå är att antalet invånare i kommunen ska vara 200 000 stycken år 2050. För att undvika en ökad miljöbelastning på Umeälven då staden växer måste reningsverket byggas ut.

Ladda ner PDF

Andra Anläggning