UMEVA

Visionen för Umeå är att antalet invånare i kommunen ska vara 200 000 stycken år 2050. För att undvika en ökad miljöbelastning på Umeälven då staden växer måste reningsverket byggas ut.

Ladda ner PDF