Utsädet

Kvarteret Utsädet 3 är ett flerbostadshus på totalt 7 600 kvadratmeter med 56 lägenheter och underbyggt garage intill det ombyggda gamla spannmålsmagasinet i centrala Lund. Byggnaden har utformats för att harmoniera med befintlig bebyggelse i kvarteret.

Närheten till stambanan krävde särskild hänsyn till säkerhet och tågbuller.
En tung stomme i betong med sandwichväggar och håldäcksbjälklag löste detta problem. Fasadelementen tillverkades med en beklädnad av klinkerplattor.


Referensblad för utskrift:

Ladda ner PDF