Vårt sätt att bygga

Strängbetong är en stomentreprenör, vilket betyder att vi bygger en vädertät byggnad färdig att komplettera med el, vvs, ventilation och inredning.

Den bärande tanken med vårt arbetssätt är att det – genom att tillverka delarna i fabrik och sedan montera ihop dem på byggarbetsplatsen – går att bygga lite smartare, ur såväl ekonomisk och arkitektonisk som miljömässig och mänsklig synvinkel.

De viktigaste beståndsdelarna är isolerade ytterväggar och bjälklag i betong och de viktigast fördelarna är högre produktivitet och högre kvalitet.


Läs mer om våra byggsystem och koncept
Läs mer om prefablicerat byggande