Prefab – Om prefabricerad betong

Genom att kombinera ett industrialiserat byggande med arkitektoniska möjligheter och  flexibilitet vad gäller byggnadens varierande uppgifter under dess livstid är vår ambition att göra byggandet i landet lite smartare.

Vi vill gärna framhålla att vårt sätt att bygga har ett antal fördelar förknippade med såväl material som tillverkningsprocess. Här följer en genomgång av de viktigaste.