Klimatkalkyler i anbud - ett sätt att minska klimatpåverkan

1/3

Strängbetong tar nya kliv inom hållbarhet och lämnar nu en klimatkalkyl för hela projekt i sina anbud. Av klimatkalkylen framgår det hur många koldioxidekvivalenter totalt som stommen släpper ut - ett sätt att visualisera för kunden stommens klimatavtryck. Läs mer Pil höger

Optimerade recept minskar betongens klimatavtryck

2/3

Strängbetong satsar stort på receptoptimering för att minska andelen cement i betong. På så sätt kan bolaget också minska sin klimatpåverkan. I Kungsör har experiment med masugnsslagg snabbt gett goda resultat och dessutom bidragit till några oväntade bonuseffekter. Läs mer Pil höger

Därför är hållbarhet en avgörande fråga för Strängbetong

3/3

Strängbetong har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete. Redan under år 2020 ska koldioxidbelastningen minska med tio procent. Den nya hållbarhetsplanen omfattar allt från minskad cementförbrukning till materialsnålare konstruktioner och effektivare transporter Läs mer Pil höger

Strängbetong ska skapa de vackraste, mest innovativa och hållbara samhällsmiljöerna i Sverige.

Vi bygger allt från kontor och bostäder till parkeringshus, hallar och arenor. Utgångspunkten är våra byggsystem för varje byggnadstyp som vi sedan anpassar utifrån projektets förutsättningar och era behov. Vi är även ledande leverantör av komponenter till byggmarknaden i Sverige. Vår långa erfarenhet gör att vi ofta får förtroendet att genomföra de mer avancerade projekten. Men lika ofta landar vi i enkelhet, rationalitet och trygghet.

HÅLDÄCK

SANDWICHVÄGGAR

Följ oss i sociala medier!

Teknik och fakta

Kika på Magasin S

TRAPPOR

Nyheter från Strängbetong