Säkra arbetsplatser

På Strängbetong är säkerheten högst upp på agendan och vår vision är noll arbetsplatsolyckor.

Genom att jobba förebyggande med att identifiera risker, föreslå och genomföra förändringar och uppföljning rör vi oss målmedvetet mot vår vision att utveckla en kultur med noll olyckor.

Ett av Consolis Strängbetongs viktigaste verktyg är VFL, Visual Field Leadership, vilket för oss betyder att vi dagligen pratar med varandra om hur vi kan jobba säkrare, eliminera risker och osäkert beteende. Vi gör det till en naturlig del  av verksamheten.

Varje år har vi en gemensam Säkerhetsvecka där målsättningen öka vårt medvetande kring  säkerhet, inom Consolis Strängbetongs alla delar, hela vägen från Affär, Projektledning, Konstruktion, Produktion och Montage.

Varje projekt har en sammanhållen Säkerhetsplan vilket ger ett ökat säkerhetsfokus i projektet, säkerställa ansvarsfördelning och överlämningar mellan projektskedena.

Strängbetong är medlemmar i Håll Nollan Strängbetong är med i Håll Nollan

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser!

Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Med byggbranschen menar vi inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

Samuel Viik, säkerhetsansvarig, är ute i produktionen och stämmer av med kollegorna.

Samuel Viik, säkerhetsansvarig, är ute i produktionen och stämmer av med kollegorna.

 


Strängbetongs arbetsmiljöpolicy