TermoDeck

TermoDeck är ett lågenergi system för distribution av värme, kyla och friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag.

TermoDeck kan användas i många byggnadstyper som kontor, bostäder, skolor och handel. Systemet är väl beprövat med över 400 projekt och 2.000.000 m² levererade i världen, från Botswana till Canada. Bara i Sverige har  över 1.000.000 m² installerats i kontor, skolor och bostäder. Till bostäder har vi genomfört projekt med både passivhus och plushus prestanda.

TermoDeck systemet prisades 2009 av WWF initiativet Climate Solver.

 

Fördelar med TermoDeck

Låga installations och driftskostnader

 • Med TermoDeck, god värmeisolering och lufttäthet behöver du oftast varken radiatorer eller kylbafflar.
 • Vid behov av komfortkyla, kan det integreras med TermoDeck, vilket ger lägre effektbehov och installationskostnader.
 • Vid stora internlaster, dvs energi från männsikor och maskiner, kan systemet spara energi!

Enkelt, praktiskt och snyggt

 • Då kanalisering sker i bjälklagen, får du en lösning med få exponerade ventilationskanaler
 • Radiatorlöst, lättare att möblera och städa

Hög komfort

 • Ingen risk för ljud och drag
 • Golv och tak fungerar som radiatorer, vilket ger svårslagen termisk komfort
 • Lägre inomhustemperaturer sommartid

Om TermoDeck systemet

 • Är inte beroende av värmesystem, fungerar med fjärrvärme, bergvärme etc
 • Styrsystemet är konventionellt
 • Efter huset är taget i bruk, krävs ingen särskild kompetens för driftsövervakning av TermoDeck
 • Strängbetong överlämnar skriftlig specifikation och driftsinstruktion
 • TermoDeck uppfyller gällande brandkrav
 • TermoDeck uppfyller funktionskontrollkraven för ventilation (OVK)

Strängbetongs erbjudande

 • Vi beräknar och dimensionerar TermoDeck systemet efter kraven i ditt projekt
 • Vi koordinerar och lämnar input till din ventilationsentreprenör
 • Vi konstruerar och levererar stomme inklusive TermoDeck-elementen
 • Vi tar fram och dokumenterar instruktioner till ditt styrsystem
 • Strängbetong lämnar funktionsgaranti och erbjuder två års kostnadsfri övervakning

 

 


Referenser

Läs mer här

Broschyr